Quite

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Quite
  1. Khá

Examples[edit]

  • Quite good
Khá đúng
  • Quite unsual
Khá lạ
  • Quite right
Khá đúng
  • Quite a while
Khá lâu
  • Quite a challenge
Khá thách thức