Quy định Kỳ na giáo

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
 • Muốn thành tu sỉ Kỳ na giáo phải thực hành 22 điều khổ hạnh như: kềm chế cơn đói, khát, chịu đựng sự khắc nghiệt của thời tiết nóng, lạnh, chấp nhận môi trường thiên nhiên cho muỗi đốt, ruồi bu, đối với cơ thể khống chế sự khát vọng về quyền lực, danh vọng, thù ghét, yêu thương và chối bỏ hoàn toàn nhục dục … và với tư tưởng:


 • Những quy định cho người cho trong đạo có 5 điều:
  1. Cẩn trọng trong ngôn từ.
  2. Cẩn trọng trong suy tư.
  3. Thận trọng khi đi đứng.
  4. Tập trung khi nâng vật lên hoặc để vật xuống.
  5. Khi ăn uống, phải quan sát thức ăn và nước uống.
  6. Từ bỏ tất cả những sở hữu thế tục.
  7. Để cho ngũ giác quan thỏa mãn là một tội lỗi.
  8. Mỗi năm ẩn cư 3 tháng mùa mưa.
  9. Chấp nhận thức ăn từ sự hỷ cúng của thế gian.
  10. Mặc đồ khác biệt với xã hội.
  11. Ăn chay tuyệt đối.


 • Những quy định cho người cho tại gia có 5 điều:
  1. Không tổn hại mạng sống hữu tình (ahimsa).
  2. Không nói dối (satya).
  3. Không trộm cắp (asteya).
  4. Không tà dâm (brahmacarya).
  5. Hạn chế tham đắm các sở hữu thế tục (aparigraha).