Quy định Phật giáo

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Ngũ giới cấm[edit]

  1. Không sát sanh
  2. Không trộm cướp
  3. Không tà dâm
  4. Không gian dối
  5. Không uống rượu