Quy định Phật giáo

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search


Gia nhập Phật giáo[edit]

 1. Cạo đầu
 2. Mặc quần áo nâu sòng
 3. Ăn chay
 4. Niệm phật

Phật pháp[edit]

Ngũ giới cấm

5 tội lỗi nên tránh cửa Phật

 1. Không sát sanh
 2. Không trộm cướp
 3. Không tà dâm
 4. Không gian dối
 5. Không uống rượu
Ngũ hình phạt

5 trừng phạt của 5 tội lỗi Phat giáo

 1. Phạt
 2. Giam
 3. Đày
 4. Chém,Chăt.Cắt
 5. Giết

Giáo chức[edit]

 1. Phật
 2. Pháp
 3. Tăng


 1. Tổ - Thánh , Thần , Tiên
 2. Tôn - Phật , Bồ tát
 3. Tử - Hòa thượng , Ni cô , Sa di , người mới xuất gia , Tỷ khiêu , Khi đủ 20 tuổi đới