Jump to content

Quy định Thiên chúa giáo

From Wikiversity

Quy định Kitô giáo

[edit]

12 Mười điều răn theo sự sắp xếp của các giáo phái Kitô giáo

 1. Ta là Thiên Chúa của ngươi
 2. Ngươi không có Thiên Chúa nào khác ngoài Ta
 3. Ngươi không được tạc tượng vẽ hình để thờ
 4. Ngươi không được dùng danh thánh Chúa cách bất xứng
 5. Ngươi phải giữ ngày Sabát
 6. Tôn kính cha mẹ
 7. Ngươi không được hãm hại người khác
 8. Ngươi không được dâm dục
 9. Ngươi không được trộm cắp
 10. Ngươi không được làm chứng dối
 11. Ngươi không được chiếm đoạt vợ của người khác
 12. Ngươi không được ham muốn chiếm đoạt của cải người khác

Quy định Do Thái giáo

[edit]

13 điều lệ Do Thái giáo

 1. Thiên Chúa thực hữu.
 2. Thin Chúa là duy nhất và khác biệt với muôn vật.
 3. Thiên Chúa không có thân thể theo vật lý.
 4. Thiên Chúa là vĩnh cửu.
 5. Chỉ cầu nguyện với một mình Thiên Chúa mà thôi.
 6. Lời của các tiên tri là chân thật.
 7. Những lời tiên tri của Moses là chân thật và ông là tiên tri vĩ đại nhất trong số các tiên tri.
 8. Bộ Torah được ghi chép thành văn tự và bộ Torah khẩu truyền (về sau được chép lại thành bộ Talmud) đều do Thiên Chúa phán truyền cho Moses.
 9. Sẽ không có một bộ Torah nào khác hơn là bộ Torah truyền thống.
 10. Thiên Chúa biết hết các tâm tưởng và việc làm của loài người.
 11. Thiên Chúa sẽ thưởng người tốt và phạt người xấu.
 12. Đấng Messiah sẽ đến.
 13. Người chết sẽ được sống lại.

Quy định Hồi giáo

[edit]

10 điều lệ Hồi giáo

 1. Chỉ tôn thờ một Thiên Chúa (tiếng Á Rập là Allah).
 2. Vinh danh và kính trọng cha mẹ.
 3. Tôn trọng quyền của người khác.
 4. Hãy bố thí rộng rãi cho người nghèo.
 5. Cấm giết người, ngoại trừ trường hợp đặc biệt (*).
 6. Cấm ngoại tình.
 7. Hãy bảo vệ và chu cấp trẻ mồ côi.
 8. Hãy cư xử công bằng với mọi người.
 9. Hãy trong sạch trong tình cảm và tinh thần.
 10. Hãy khiêm tốn