Quy tắc chia hai căn bậc hai

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Muốn chia căn bậc hai của số a không âm cho căn bậc hai của số b dương, ta có thể chia số a cho số b rồi khai phương kết quả đó.[1]

Tham khảo[edit]

  1. SGK Toán 9, tập một - tr.17