Quy tắc khai phương một tích

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Muốn khai phương một tích của các số không âm, ta có thể khai phương từng thừa số rồi nhân các kết quả với nhau.[1]

Tham khảo[edit]

  1. SGK Toán 9, tập một - tr.13