Quy tắc khai phương một thương

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Muốn khai phương một thương , trong đó số a không âm và số b dương, ta có thể lần lượt khai phương số a và số b, rồi lấy kết quả thứ nhất chia cho kết quả thứ hai.[1]

Tham khảo[edit]

  1. SGK Toán 9, tập một - tr.17