Quy tắc nhân các căn bậc hai

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Muốn nhân các căn bậc hai của các số không âm, ta có thể nhân các số dưới dấu căn với nhau rồi khai phương kết quả đó.[1]

Tham khảo[edit]

  1. SGK Toán 9, tập một - tr.13