S

From Wikiversity
  • Số giàu đem đến dửng dưng,
Lọ là con mắt tráo trưng mới giàu.


  • Số giàu tay trắng cũng giàu,
Số nghèo chín đụn mười trâu cũng nghèo.


  • Sông sâu có thể bắc cầu,
Lòng người nham hiểm biết đâu mà mò.


  • Sông sâu còn có kẻ dò,
Lòng người nham hiểm ai đo cho tường.


  • Sông dài cá lội biệt tăm,
Phải duyên chồng vợ ngàn năm cũng chờ.


Ruộng ai thì nấy đắp bờ,
Duyên ai nấy gặp đừng chờ uổng công.


  • Số cô chẳng giàu thì nghèo
Ngày ba mươi Tết thịt treo trong nhà.
Số cô có mẹ có cha
Mẹ cô đàn bà, cha cô đàn ông.
Số cô có vợ có chồng,
Sinh con đầu lòng, chẳng gái thì trai.


  • Sông Vàm Cỏ nước trong thấy đáy,
Dòng Cửu Long xuôi chảy dịu dàng,
Ai về Mỹ Thuận, Tiền Giang,
Có thương nhớ gã đánh đàn năm xưa?


  • Sài Gòn có bến Chương Dương,
Có dinh Độc Lập có đường Tự Do.