Sóng âm thanh nghe được

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Sóng âm thanh trong không khí[edit]

Khi âm thanh truyền trong không khí sẽ làm cho các phân tử không khí co lại hay giãn nở ra tạo ra sự co giãn của không khí theo phương lan truyền.Âm thanh di chuyển qua không khí dưới dạng Sóng dọc có vận tốc bằng tích của bước sóng với tần số sóng

  • Vận tốc sóng âm thanh nghe được đo được bằng 333m/s (v=333m/s)
  • Tần số âm thanh nghe được nằm trong dải tần số 20Hz - 20kHz. (f=20Hz - 20kHz)
  • Bước sóng âm thanh nghe được