Sóng điện

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Sóng điện AC[edit]

Left

Sóng điện AC được tạo ra từ máy phát điện AC có cấu tạo sau

200px


Sóng điện AC có thể biểu diển bằng công thức toán sau

Điện thế thường dùng trong tính toán điện

Điện thế đỉnh
Điện thế giửa 2 đỉnh
Điện thế trung bình
Điện thế hửu hiệu

Sóng điện DC[edit]

Sóng điện AC có thể biểu diển bằng công thức toán sau

Điện DC có thể tạo ra từ Bộ biến điện AC sang điện DC

Simple dc power supply schematic.png