Sóng dao động điện

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Dao động điện được tìm thấy từ các mạch điện LC và RLC mắc nối tiếp cua ba link kiện điện tử RLC mắc nối với nhau trong một mạch điện khép kín tao ra các lọai dao động song điện sau

Dao động sóng điện giảm dần đều[edit]

Ở Trạng Thái Cân Bằng

Phương trìnhh trên có nghiệm như sau

  • Một nghiệm thực . .
  • Hai nghiệm thực . .
  • Hai nghiệm phức . .

Voi

Dao động sóng điện cao thế[edit]

Ở Trạng Thái Đồng Bộ

Tu tren.


Dao sóng động điện đều[edit]

Dao động sóng điện dừng[edit]

Phân tích mạch điện LC nối tiếp ở trạng thái đồng bộ , khi điện kháng va dien the của L và C triệt tiêu

Từ trên

Mạch điện có khả năng tạo ra Dao động Sóng Dừng của 2 điện thế giửa 2 góc 0 - 2π

Phương trình dao động và hàm số sóng dao động[edit]

Dao động Điện
Dao động sóng điện giảm dần đều


Dao động sóng điện cao thế


Dao động sóng điện đều
Dao động sóng điện dừng