Sóng dao động điện đều

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Sóng dao động điện đều[edit]

Tìm thấy từ mạch điện LC nối tiếp họat động ở trạng thái cân bằng

  • Phương Trình Song
  • Hàm Số Sóng
  • Vận tốc góc
  • Hằng số thời gian