Sóng dao động điện đều dừng

From Wikiversity

Sóng dao động điện đều dừng[edit]

Tìm thấy từ mạch điện LC nối tiếp họat động ở trạng thái đồng bộ

  • Phương Trình Song
  • Hàm Số Sóng
  • Vận tốc góc
  • Hằng số thời gian