Sóng dao động điện từ

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Sóng Dao động điện từ được tìm thấy từ cuộn từ dẩn điện tương tác với dòng điện khác không

Sóng dao động điện từ[edit]

Phương trình dao động điện từ[edit]

Maxwell cho rằng dao động điện từ được tạo ra từ 2 trường điện trường E và từ trường B vuông góc với nhau có thể biểu diển bằng phương trình vector đạo hàm được gọi là

Phương trình vector dao động điện từ[edit]

Với

- Vector Điện trường
- Vector Từ trường
Vector ngang của vector E
Vector dọc của vector E
- Điện thẩm
- Từ thẩm
- Hằng số thời gian

Phương trình sóng điện từ[edit]

Sóng dao động điện từ[edit]

Hàm số sóng điện từ

Sóng dao động điện từ tạo ra từ dao động của 2 trường E (Điện trường) và B (Từ trường) có thể biểu diển dưới dạng Phương trình sóng điện từ va Hàm số sóng điện từ

Sóng dao động điện từ[edit]

Phương trình dao động điện từ[edit]

Maxwell cho rằng dao động điện từ được tạo ra từ 2 trường điện trường E và từ trường B vuông góc với nhau có thể biểu diển bằng phương trình vector đạo hàm được gọi là Phương trình vector dao động điện từ

Với

- Vector Điện trường
- Vector Từ trường
Vector ngang của vector E
Vector dọc của vector E
- Điện thẩm
- Từ thẩm
- Hằng số thời gian

Phương trình sóng điện từ[edit]

Sóng dao động điện từ[edit]

Hàm số sóng điện từ

Sóng dao động điện từ tạo ra từ dao động của 2 trường E (Điện trường) và B (Từ trường) có thể biểu diển dưới dạng Phương trình sóng điện từ va Hàm số sóng điện từ

Phương trình dao động và hàm số sóng dao động[edit]

Dao động Điện từ
Sóng Dao động Điện từ B
Sóng Dao động Điện từ B, H