Sóng ngang

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Phương trình sóng ngang[edit]

Hàm số sóng ngang[edit]

Với

Thí dụ[edit]