Số lẻ

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Số lẻ có ký hiệu là tập hợp các con số 0-9 trong hệ số thập phân không chia hết cho 2