Số nghịch đảo

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Số nghịch đảo[edit]

Với bất kỳ số đại số a, số nghịch đảo của a là có ký hiệu


Tính chất[edit]

Với số và số nghịch đảo

  • Tích của một số nhân với số nghịch đảo đều bằng 1


  • Thương của một số chia cho số nghịch đảo đều bằng lũy thừa 2 của số đó