Số tự nhiên

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Số tự nhiên đại diện cho các con số từ 0 đến 9 trong hệ số thập phân . Số tự nhiên có ký hiệu . Vậy