Số vô tỉ

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Định nghĩa[edit]

Số vô tỉ là số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn. Tập hợp các số vô tỉ được kí hiệu là .

Ví dụ: là số vô tỉ