Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
  • Muốn cho văn bản thuyết minh được sinh động, hấp dẫn, người ta vận dụng thêm một số biện pháp nghệ thuật như kể chuyện, tự thuật đối thoại theo lối ẩn dụ, nhân hóa hoặc các hình thức vè, diễn ca,...
  • Các biện pháp nghệ thuật cần được sử dụng thích hợp, góp phần làm nổi bật đặc điểm của đối tượng thuyết minh và gây hứng thú cho người đọc.

Tham khảo[edit]

  • SGK Ngữ văn 9, tập một (NXB Giáo dục Việt Nam) - trang 13.