Sự cân bằng lực – Quán tính

From Wikiversity

Sự cân bằng lực[edit]

Sự cân bằng lực xảy ra khi hai lực tác dụng vào cùng một vật mà có cường độ bằng nhau, cùng phương, ngược chiều.

Tác dụng lên một vật đang chuyển động[edit]

  • Hai lực cân bằng tác dụng lên một vật đang đúng yên: vật đó tiếp tục đứng yên.
  • Hai lực cân bằng tác dụng lên một vật đang chuyển động: vật sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều (chuyển động theo quán tính).

Quán tính[edit]

Quán tính là tính chất bảo toàn tốc độ và hướng chuyển động của vật. Khi có lực tác dụng, mọi vật không thể thay đổi vận tốc đột ngột được vì có quán tính.[1]

Tham khảo[edit]

  1. SGK Vật lí 8, NXB Giáo dục Việt Nam, tr. 17–20