School:ਵੈਬ ਟੈਕਨੌਲੌਜੀ/ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ[edit]

ਵਿਦਿਅਰਥੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਲਈ ਇਹ ਮੁਢਲਾ ਹੋਲਡਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ।

ਖਾਸ[edit]


ਅਧਿਆਪਕ ਦਾਖਲਾ:


ਸਬੂਤ[edit]

Applications-accessories.svg
ਗਤੀਵਿਧੀ:
How to add your results
  1. ਐਡਿਟ (ਸੋਧੋ) ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
  2. ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਐਡਿਟ (ਸੋਧੋ) ਹੋਣ ਯੋਗ ਬੌਕਸ ਐਡਿਟ (ਸੋਧੋ) ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ
  3. ਆਖਰੀ ਚਾਰ ਡੈਸ਼ ਲਾਈਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਓ ---- ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇ
  4. ਟਾਈਪ ਕਰੋ ~~~~ ਅਤੇ ਵੈਬ ਟੈਕਨੌਲੌਜੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਪੇਸਟ ਕਰੋ (ਅਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲਿਖੋ)।
  5. ਅਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਦ ---- ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਾਰ ਡੈਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦਾਖਲ ਕਰੋ
  6. ਅਪਣਿ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋੜੋ:<sub>* <small>[[ਵਿਦਿਆਰਥੀ_ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ#top|ਟੌਪ]]</small></sub>
  7. ਐਡੀਟੇਬਲ ਬੌਕਸ ਥੱਲਿਓਂ ਸ਼ੋਅ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਬਟਣ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ (ਪਰ ਕਲਿੱਕ ਹੋਣ ਯੋਗ ਲਿੰਕਾਂ ਦੇ ਬੌਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ)
  8. ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁੱਝ ਠੀਕਠਾਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੇਵ ਪੇਜ (ਸਫ਼ਾ ਸਾਂਭੋ) ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ


Student entry:


ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ[edit]

Completed assignments on Wikiversity


Student entry:


ਜਾਰੀ[edit]

Snapshots of effort


ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲਾ: