Sinh học 10

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Danh sách các bài học trong chương trình Sinh học 10:

PHẦN 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG[edit]

PHẦN 2. SINH HỌC TẾ BÀO[edit]

Chương I. Thành phần hoá học của tế bào[edit]

Chương II. Cấu trúc của tế bào[edit]

Chương III. Chuyển hoá vật chất và năng lượng trong tế bào[edit]

Chương IV. Phân bào[edit]

PHẦN 3. SINH HỌC VI SINH VẬT[edit]

Chương I. Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở vi sinh vật[edit]

Chương II. Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật[edit]

Chương III. Virut và bệnh truyền nhiễm[edit]