Sinh học 7/Động vật quý hiếm

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Thế nào là động vật quý hiếm[edit]

- Động vật quý hiếm là những động vật có giá trị về: thực phẩm, dược liệu, mĩ nghệ, nguyên liệu công nghệ, làm cảnh, khoa học, xuất khẩu … và là những động vật sống trong thiên nhiên trong vòng 10 năm trở lại đây đang có số lượng giảm sút.

- Các cấp độ nguy hiểm của động vật quý hiếm:

+ Số lượng cá thể giảm 80%: rất nguy cấp (CR)

+ Số lượng cá thể giảm 50%: nguy cấp (EN)

+ Số lượng cá thể giảm 20%: sẽ nguy cấp (VU)

+ Loài động vật quý hiếm được nuôi hoặc bảo tồn: ít nguy cấp (LR)

Ví dụ minh họa các cấp độ tuyệt chủng của động vật quý hiếm ở Việt Nam[edit]

Một số động vật quý hiếm cần được bảo vệ ở Việt Nam

Bảo vệ động vật quý hiếm[edit]

- Đẩy mạnh bảo vệ môi trường sống của chúng.

- Đẩy mạng việc chăn nuôi và xây dựng các khu dự trữ thiên nhiên

- Cấm săn bắt, buôn bán trái phép

Tham khảo[edit]

  • SGK Sinh học 7, NXB Giáo dục, 2019