Sinh học 7/Ếch đồng

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Đời sống[edit]

- Ếch sống nơi ẩm ướt (vừa ở nước vừa ở cạn)

- Ếch thường đi kiếm mồi vào ban đêm

- Có hiện tượng trú đông

- Là động vật biến nhiệt

Cấu tạo ngoài và di chuyển[edit]

Cấu tạo ngoài[edit]

- Những đặc điểm của ếch đồng thích nghi với đời sống vừa ở nước vừa ở cạn

* Ở cạn:

- Da trần phủ chất nhầy và ẩm, dễ thấm khí, thở bằng phổi → thuận lợi cho sự hô hấp

- Chi năm phần có ngón chia đốt linh hoạt → thuận lợi cho sự di chuyển

- Mắt có mi giữ nước mắt do tuyến lệ tiết ra, tai có màng nhĩ, mũi thông khoang miệng → bảo vệ mắt khỏi bị khô, nhận biết âm thanh

* Ở nước:

- Đầu đẹp nhọn, khớp với thân thành một khối thuôn nhọn về phía trước rẽ nước khi bơi → giảm sức cản của nước khi bơi

- Mắt và lỗ mũi nằm ở vị trí cao trên đầu → khi bơi ếch vừa thở vừa quan sát

- Da tiết chất nhầy làm giảm ma sát, dễ thấm khí → hô hấp trong nước dễ dàng hơn

- Chi sau có màng bơi → tạo thành chân bơi để đẩy nước

Di chuyển[edit]

- Ở cạn: di chuyển nhờ 4 chi kiểu bật nhảy

- Ở nước: di chuyển nhờ màng ở chân để bơi

Sính sản và phát triển[edit]

Sinh sản[edit]

- Sinh sản vào cuối mùa xuân

- Tập tính: ếch đực ôm lưng ếch cái, đẻ ở các bờ nước hoặc nơi ẩm ướt.

- Đẻ trứng, thụ tinh ngoài

Phát triển[edit]

- Ếch cái đẻ trứng, ếch đực ngồi trên tưới tinh

- Ếch phát triển qua biến thái: Ếch trưởng thành → trứng thụ tinh → trứng phát triển, nở thành nòng nọc → ếch con.

Tham khảo[edit]

  • SGK Sinh học 7, NXB Giáo dục, 2019