Sinh học 7/Cấu tạo trong của thằn lằn

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Bộ xương[edit]

- Bộ xương thằn lằn có những điểm sai khác nổi bật so với bộ xương ếch.

+ Xuất hiện xương sườn

+ Đốt sống cổ có 8 đốt

+ Cột sống dài

+ Đai vai khớp với cột sống

- Bộ xương của thằn lằn gồm:

+ Xương đầu

+ Cột sống có nhiều đốt. Các đốt thân mang xương sườn kết hợp với xương mỏ ác tạo thành lồng ngực.

+ Xương sườn

Các cơ quan dinh dưỡng[edit]

Tiêu hóa[edit]

- Ống tiêu hóa đã phân hóa rõ hơn.

- Gồm có: thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già, lỗ huyệt, dan , mật và tụy.

- Ruột già chứa phân đặc do có khả năng hấp thu lại nước.

Tuần hoàn – hô hấp[edit]

Tuần hoàn[edit]

- Gồm: tĩnh mạch chủ dưới, tim, động mạch chủ

- Có 2 vòng tuần hoàn, tim 3 ngăn, tâm thất có vách ngăn hụt (tạm thời ngăn tâm thất thành 2 nửa) → máu đi nuôi cơ thể ít pha hơn.

Hô hấp[edit]

- Gồm: khí quản và phổi

- Thằn lằn sống hoàn toàn trên cạn → cơ quan hô hấp duy nhất là phổi.

- Phổi có cấu tạo phức tạp hơn so với ếch: phổi có nhiều vách ngăn và nhiều mao mạch bao quanh.

- Sự thông khí ở phổi nhờ vào sự co dãn của các cơ liên sườn.

Bài tiết[edit]

- Thằn lằn có thận sau tiến bộ hơn so với ếch → có khả năng hấp thu lại nước → nước tiểu đặc

Thần kinh và giác quan[edit]

- Hệ thần kinh phát triển hơn so với ếch: có não trước và tiểu não.

- Giác quan:

+ Tai có màng nhĩ nằm sâu trong trong một hốc nhỏ, chưa có vành tai.

+ Mắt cử động linh hoạt quan sát dễ dàng con mồi ngày khi đầu giữ bất động.

+ Mắt có mi mắt và tuyến lệ. Ngoài 2 mi trên và dưới, mắt thằn lằn còn có mi thứ 3 mỏng và linh hoạt đảm bảo cho mắt khỏi khô.

Tham khảo[edit]

  • SGK Sinh học 7, NXB Giáo dục, 2019