Sinh học 7/Giun đất

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Giun đất sống trong đất ẩm ở ruộng, vườn, nương, rẫy, đất rừng. Giun đất thường chui lên mặt đất vào ban đêm để kiếm ăn hoặc sau các trận mưa lớn và kéo dài.

Hình dạng ngoài[edit]

- Cơ thể dài, thuôn 2 đầu

- Cơ thể phân thành nhiều đốt, mỗi đốt có vòng tơ, cơ đối xứng 2 bên

- Đầu có miệng, đuôi có lỗ hậu môn, đai sinh dục có 3 đốt, lỗ sinh dục cái ở mặt bụng đai sinh dục, lỗ sinh dục đực dưới lỗ sinh dục cái

Di chuyển[edit]

- Giun đất di chuyển bằng cách bò trên mặt đất:

  • Giun thu mình làm phồng đoạn đầu, thu đoạn đuôi
  • Dùng toàn thân và vòng tơ làm chỗ dựa, vươn đầu về phía trước
  • Thu mình làm phồng đoạn đầu, thu đoạn đuôi

→ Nhờ sự chun dãn của cơ thể kết hợp các vòng tơ và tòan thân mà giun đất di chuyển được

Cấu tạo trong[edit]

Hệ tiêu hóa[edit]

Các cơ quan tiêu hóa có sự phân hóa rõ ràng, có thêm ruột tịt tiết enzim để tiêu hóa thức ăn trong ruột

→ Hệ tiêu hóa có sự phân hóa

Hệ tuần hoàn[edit]

Ở giun đất xuất hiện thêm 3 loại mạch mới: mạch vòng, mạch lưng, mạch bụng

→ Xuất hiện hệ tuần hoàn kín

Hệ thần kinh[edit]

Xuất hiện các hoạch và chuỗi hạch thần kinh

→ Hệ thần kinh hình chuỗi hạch

Kết luận[edit]

  • Có khoang cơ thể chính thức
  • Hệ tiêu hóa phân hóa rõ ràng
  • Hệ tuần hoàn kín, máu màu đỏ
  • Hệ thần kinh kiểu chuỗi hạch

Dinh dưỡng[edit]

- Gun đất ăn vụn thực vật và mùn đất

- Sự tiêu hóa diễn ra trong hệ tiêu hóa, thức ăn hấp thụ qua thành ruột vào máu

- Thức ăn → miệng → hầu → diều (chứa thức ăn) → dạ dày (nghiền nhỏ thức ăn) → ruột → hậu môn

- Sự trao đổi khí (hô hấp) được thực hiện qua da à mưa nhiều giun thường chui lên mặt đất vì nước ngập cơ thể sẽ làm chúng ngạt thở

Sinh sản[edit]

- Giun đất lưỡng tính, khi sinh sản chúng ghép đôi bằng cách chập đầu vào nhau trao đổi tinh dịch

- Sau 2 – 3 ngày ghép đôi, đai sinh dục bong ra tuột về phía trước, nhận trứng và tinh dịch trên đường đi

- Khi tuột khỏi cơ thể, đai thắ hai đầu lại thành kén

- Trứng được thu tinh phát triển trong kén để thành giun non sau vài tuần

Tham khảo[edit]

  • SGK Sinh học 7, NXB Giáo dục, 2019