Sinh học 7/Một số thân mềm khác

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Một số đại diện[edit]

– Đặc điểm của từng đại diện

 • Ốc sên: lớp vỏ xoắn ốc, không đối xứng, di chuyển chậm chạp.
 • Mực: sống bơi lội ở biển, di chuyển vằng tua và vây bơi, mắt lớn.
 • Bạch tuộc: sống ở biển, có 8 tua, mai lưng tiêu giảm.
 • Sò: có 2 mảnh vỏ, sống chui rúc ở đáy biển.
 • Ốc vặn: vỏ ốc xoắn dài, con non phát triển trong khoang áo ốc mẹ.

– Kết luận:

 • Ngành thân mềm có số loài rất lớn (khoảng 70 nghìn loài) lại đa dạng và rất phong phú ở vùng nhiệt đới.
 • Chúng sống ở biển, sông, suối, ao, hồ và nước lợ.
 • Một số sống trên cạn, số nhỏ chuyển sang lối sống chui rúc, đục ruỗng các vỏ gỗ của tàu thuyền.
 • Mực, bạch tuộc có lối sống tự do, săn mồi tích cực

Một số tập tính ở thân mềm[edit]

– Hệ thần kinh của thân mềm phát triển và tập trung, hạch não phát triển.

– Mực có hộp sọ để bảo vệ não → thần kinh phát triển là cơ sở cho các giác quan và tập tính phát triển.

Tập tính đẻ trứng ở ốc sên[edit]

– Tự vệ bằng cách co rút cơ thể vào vỏ.

– Ốc sên đào lỗ để đẻ trứng → bảo vệ trứng không bị động vật khác ăn, nhờ nhiệt độ trong đất cho trứng nở.

Tập tính ở mực[edit]

– Mực săn mồi bằng 2 cách: đuổi bắt mồi và rình bắt mồi một chỗ.

 • Đuổi bắt mồi: mực xác định con mồi, đuổi theo và dùng tua dài bắt lấy con mồi.
 • Rình bắt mồi: mực lặn trong rong rêu đợi mồi, dùng tua dài bắt lấy mồi.

– Khi bị tấn công, mực phun hỏa mù để trốn. Hỏa mù mặc phun ra che mắt động vật khác, còn mực di chuyển ngược lại.

Tham khảo[edit]

 • SGK Sinh học 7, NXB Giáo dục, 2019