Sinh học 7/Nhện và sự đa dạng của lớp Hình nhện

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Lớp Hình nhện đã biết khoảng 36 nghìn loài là các chân khớp ở cạn đầu tiên. Chúng thích sống nơi hang hốc, rậm rạp và hoạt động chủ yếu về đêm.

Đặc điểm cấu tạo của nhện[edit]

Đặc điểm cấu tạo[edit]

Tập tính:

* Chăng lưới:

- Chăng dây tơ khung → Chăng dây tơ phóng xạ → Chăng các sợi tơ vòng → Chờ mồi

- Các loài nhện có các kiểu mạng đa dạng, đặc trưng

* Bắt mồi:

- Con mồi sa lưới → Nhện ngoạm chặt mồi, chích nọc độc → Tiết dịch tiêu hóa vào cơ thể mồi → Trói chặt mồi rồi treo vào lưới để một thời gian → Hút dịch lỏng ở con mồi.

Sự đa dạng của lớp Hình nhện[edit]

Một số đại diện[edit]

Một số đại diện của lớp Hình nhện: ve chó, ve bò, cái ghẻ, bọ cạp.

→ Sự đa dạng Hình nhện về số lượng loài, lối sống và cấu tạo cơ thể.

Ý nghĩa thực tiễn[edit]

- Trừ một số đại diện (cái ghẻ, ve bò,…) gây bệnh cho người và động vật còn đa số nhện đều có lợi vì chúng săn bắt sâu bọ có hại, làm thực phẩm,…

- Biện pháp bảo vệ Hình nhện có lợi:

+ Nuôi để gia tăng số lượng, tạo điều kiện cho phát triển tốt

+ Khai thác hợp lí, tránh nguy cơ tuyệt chủng

+ Lai tạo giống mới

- Biện pháp tiêu diệt Hình nhện có hại:

+ Dùng thiên địch (bọ rùa)

+ Thuốc hóa học diệt trừ

+ Biện pháp thủ công: bắt và tiêu diệt

Tham khảo[edit]

  • SGK Sinh học 7, NXB Giáo dục, 2019