Sinh học 7/Thủy tức

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Hình dạng ngoài và di chuyển[edit]

- Cơ thể hình trụ, đối xứng tỏa tròn

- Di chuyển chậm theo kiểu sâu đo hoặc lộn đầu

Cấu tạo trong[edit]

Cơ thể gồm 2 phần:

  • Phần dưới là đế, bám vào giá thể
  • Phần trên gồm lỗ miệng và tua miệng tỏa ra

- Cơ thể gồm 2 lớp tế bào:

  • Lớp ngoài: tế bào gai và tế bào mô bì - cơ, tế bào sinh sản, tế bào thần kinh
  • Lớp trong: tế bào mô cơ - tiêu hóa

Dinh dưỡng[edit]

- Thức ăn: sinh vật thủy sinh

- Bắt mồi bằng tua miệng

- Tiêu hóa thức ăn trong túi tiêu hóa - ruột túi

Sinh sản[edit]

- Mọc chồi

- Sinh sản hữu tính

- Tái sinh

Tham khảo[edit]

  • SGK Sinh học 7, NXB Giáo dục, 2019