Slovio

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Slovio là một ngôn ngữ mới được xây dựng bởi nhà ngôn ngữ học Mark Hučko[1]. Đây là ngôn ngữ phụ trợ quốc tế chủ yếu được tạo ra để giúp người nói tiếng Slav giao tiếp. Ngữ pháp của Slovio tương tự như Esperanto, nhưng từ vựng bắt nguồn từ những từ phổ biến nhất từ ​​các ngôn ngữ Slav, thuộc nhóm ngôn ngữ lớn nhất châu Âu.

Tên của ngôn ngữ, Slovio, xuất phát từ tiếng Slav cổ "slovo" có nghĩa là "từ".

Tham khảo[edit]

  1. Omniglot