Solució d'intervals IV

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Exercicis d'unió de dos condicions[edit]

Per veure la resolució dels exercicis premeu Expand i es desplegarà la taula amb la solució

1) Representeu, escriu la notació i el nom de cada grup de condicions:

a) o
b) o
c) o
d) o
Solució:
a) , són dues semirectes obertes unides.
-6
0
SemiRectaB.svg SemiRectaA.svg

b) , és un interval tancat.

6
8
SemiRectaFut2.svg SemiRectaFut2.svg

c) , és una semirecta tancada.

-23
-20
SemiRectaAC.svg SemiRectaFut2.svg

d) , és una semirecta tancada.

2
23
SemiRectaFut2.svg SemiRectaBC.svg

2) Representeu, escriu el nom i escriu la condició en cada cas:

a)
b)
c)
d)
e)
Solució:
a) Són dues semirectes obertes unides. Unió de dos condicions: o
8
9
SemiRectaB.svg SemiRectaA.svg

b) Són dues semirectes una oberta i un altra tacada. Unió de dos condicions: o

2
3
SemiRectaBC.svg SemiRectaA.svg

c) Són dues semirectes una oberta i un altra tacada. Unió de dos condicions: o

-3'4
0
SemiRectaB.svg SemiRectaAC.svg

d) És una recta real sencera ja que és la unió de dues semirectes superposades. Unió de dos condicions: o , podem parlar també que s és simplement un valor real.

-8
8
SemiRectaFut2.svg SemiRectaFut2.svg

e) És el símbol de tots els nombres reals i per tant s no te condicions, és a dir, que pot prendre qualsevol valor com en el cas anterior: no cal condicions.

s
SemiRectaFut2.svg

3) Representeu, escriu les condicions i escriu la notació adaptat a cada apartat:

a) Dues semirectes obertes.
b) Una semirecta oberta amb una semirecta tancada.
c) Tots els nombres.
d) Una interval tancat.
e) Un punt.
f) El buit.
Solució:
a) Notació: . Condició: o
1
2
SemiRectaB.svg SemiRectaA.svg

b) Notació: . Condició: o

1
2
SemiRectaB.svg SemiRectaAC.svg

c) Notació: . No cal condicions.

s
SemiRectaFut2.svg

d) . Condició: o

1
2
SemiRectaAC.svg SemiRectaBC.svg

e) Notació: . Condició: aquest cas no es fa amb unió però si que la condició es pot simplificar com:

f) Notació: . Condició: aquest cas no es fa amb unió però si que la condició, podem parlar que no es cap valor real.

4) Formuleu les condicions, escriu la notació i escriu el nom de cada apartat:

a)
SemiRectaB.svgSemiRectaAC.svg
b)
SemiRectaBC.svgSemiRectaA.svg
c)
SemiRectaBC.svgSemiRectaAC.svg
d)
SemiRectaFut.svg
Solució:
a) Notació: , són dues semirectes una oberta i l'altra tancada.
Condició: o

b) Notació: , són dues semirectes una oberta i l'altra tancada.

Condició: o

c) Notació: , són dues semirectes tancades.

Condició: o ,

d) Notació: , són dues semirectes obertes, també es pot parlar de tots els nombres reals menys el 13.

Condició: o , o també es pot escriure la condició com

Exercici de raonament[edit]

1) Representa acuradament el nombre amb l'interval de l'error absolut si aquest és de .Procureu que l'interval sigui més llarg que un centímetre.

2) Hem fet una compra d'una beguda d'un litre, però hi ha una petita inscripció que ens diu l'error absolut sumat o restat:

Representa les dues possibilitats acuradament amb un interval de longitud major que un centímetre.

3) Descriu la secció longitudinal d'una casa, partint de zero fins als 27 metres

Solució:
1) , són dues semirectes obertes unides.
SemiRectaAC.svg SemiRectaFut2.svg SemiRectaBC.svg

2) , és un interval tancat.

SemiRectaAC.svg SemiRectaFut2.svg SemiRectaBC.svg

3) Dibuix vostre.