Tán thán từ - Acclaim

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

A[edit]

 • Ah
À
 • Ah ha
À hả
 • Any way
À này

E[edit]

 • Eh
Ê

F[edit]

 • Fantastic !
Tuyệt quá

G[edit]

 • Great !
Hay qua

H[edit]

 • Hey
 • Hey you
Nè anh / Anh ơi

L[edit]

 • Lousy
Bết quá

O[edit]

 • Oh
 • Oh oh
Ố ô ( Thôi rồi )
 • Oh my / Oh dear / Oh boy
Trời đất ơi
 • Oh god / Oh my god
Chuá ơi
 • Oh no
Chết rồI / Không xong rồi
 • Oh yes
Đúng vậy

R[edit]

 • Rotten !
Tệ quá !

S[edit]

 • Sure !
Được thôi !

T[edit]

 • Terrific
Tuyệt vời

W[edit]

 • Wow
Quào / (Tuyệt)
 • Wonderful
Tuyệt vời