Jump to content

Tán thán từ tiếng Việt

From Wikiversity
 • À
 • À há
 • À này
 • Ê
 • Tuyệt
 • Anh ơi
 • Quá tệ
 • Tệ Quá
 • Ố ô ( Thôi rồi )
 • Trời đất ơi
 • Chúa ơi
 • Than ôi
 • Chết rồi
 • Không xong rồi
 • Đúng vậy
 • Được thôi !
 • Tuyệt vời
 • Dễ thôi / Dễ ợt / Dễ mà
 • Ấy mà / cơ mà