Tán thán từ tiếng Việt

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
 • À
 • À hả
 • À này
 • Ê
 • Tuyệt
 • Anh ơi
 • Quá tệ
 • Tệ Quá
 • Ố ô ( Thôi rồi )
 • Trời đất ơi
 • Chuá ơi
 • Chết rồi
 • Không xong rồi
 • Đúng vậy
 • Được thôi !
 • Tuyệt vời
 • Dể thôi / Dể ợt / Dể mà