Tâm lý học đa văn hóa

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Một số nhà tâm lý học lớn làm việc trong lĩnh vực này là John Berry, Michael Harris Bond, Pavel Boski, Fannie Cheung, Hawley, Geert Hofstede, Gustav Jahoda, Cigdem Kagitcibasi, Kwok Leung, Reddin, Segall, Peter B. Smith, Harry Triandis, Fons van de Vijver và Kuo-shu Yang. Có nhiều người khác, và những người sáng lập đã đào tạo một nhóm sinh viên tốt nghiệp tích cực để tiếp tục truyền thống.

Tạp chí chính là Tạp chí Tâm lý học Đa văn hóa, được tạo ra và cho đến gần đây được điều hành bởi Hiệp hội Tâm lý học Đa văn hóa Quốc tế (IACCP). Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu tâm lý học đa văn hóa cũng xuất bản rộng rãi trên các tạp chí tâm lý học được đánh giá ngang hàng khác.

Xem thêm[edit]