Tâm lý học phê bình

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Tâm lý học phê bình là một nhánh của tâm lý học nhằm mục đích phê phán tâm lý học chính thống và cố gắng áp dụng tâm lý học theo những cách tiến bộ hơn, thường hướng tới thay đổi xã hội như một biện pháp phòng ngừa và điều trị tâm lý. Một trong những chỉ trích chính của Tâm lý học phê bình đối với tâm lý học thông thường là làm thế nào nó không xem xét hoặc cố tình bỏ qua cách thức sự khác biệt quyền lực giữa các tầng lớp xã hội và các nhóm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và thể chất của cá nhân hoặc nhóm người.

Câu hỏi thảo luận[edit]

Liên kết ngoài[edit]