Tích phân xác định

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Integral as region under curve.png

Phép toán giải tích tìm diện tích dưới hình của một hàm số toán trong một miền xác định