Tính chất quang tuyến nhiệt điện từ

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Mọi quang tuyến điện từ có thể biểu diển bằng toán như sau