Tóm tắt các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Bước 1. Lập phương trình :

— Chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số ;

— Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết ;

— Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.

Bước 2. Giải phương trình.

Bước 3. Trả lời : Kiểm tra xem trong các nghiệm của phương trình, nghiệm nào thỏa mãn điều kiện của ẩn, nghiệm nào không, rồi kết luận.[1]

Tham khảo[edit]

  1. SGK Toán 8, tập hai - tr.25