Tôn chỉ Kỳ Na giáo

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Cơ sở Kỳ Na giáo[edit]

Ấn giáo chính thống có những giá trị vĩ đại đặt trên hai cơ sở:

 1. Thẩm quyền của các kinh Veda (sách thánh);
 2. Giá trị của các lễ tế được cử hành đúng nghi thức và do bởi đẳng cấp tư tế Bà la môn.

Đức tin của Ấn giáo chính thống cũng đặt trên hai cơ sở Tiểu ngãĐại ngã

 1. Thực tại hằng cửu của Thượng đế (Brahman), có thể hiểu khái quát như là Đại ngã, trong các dạng thức muôn hình muôn vẻ của thực tại tối hậu ấy;
 2. Linh hồn của con người (Atman), có thể hiểu khái quát là Tiểu ngã, cái tối hậu sẽ hòa nhập vào Đại ngã.

Ba báu vật - Tam bảo[edit]

Ba giáo lý cơ bản được gọi là Ba báu vật của dạo Jaina là:

 1. Lòng tin đúng
 2. Hiểu biết đúng
 3. Hành xử đúng

Năm lời thề[edit]

Năm mahavrata (năm lời thề lớn) đó là:

 1. không làm ác,
 2. không có tài sản,
 3. không nói dối,
 4. không trộm cắp
 5. tiết chế nhục dục

Thất đế[edit]

Thất đế: Muốn chế ngự bản thân, phải có phương pháp tự kiềm chế các loại ham muốn và dục vọng. Phương pháp tích cực thuộc về sự chỉ dẫn theo nguyên tắc mà các vị tổ đã trải qua, có như vậy mới hướng được đạo tâm phát triển.

 1. Mạng
 2. phi mạng (linh hồn và phi linh hồn)
 3. Lậu nhập (nghiệp vào linh hồn của con người)
 4. Lậu hoặc (trói buộc ngăn không cho con người giải thoát)
 5. Chế ngự.
 6. Tĩnh tâm
 7. giải thoát

Bốn nguyên lý đưa đến tuệ giác[edit]

Bốn nguyên lý đưa đến tuệ giác:

 1. Công đức của tôn giáo (dharma) - Thực hành việc công đức
 2. Thịnh vượng (artha) - Phát triển cực thịnh
 3. An lạc (kāma) - An bình trong bản thân
 4. Giải thoát (moksha) - Thoát khỏi khổ luân hồi