Tải một file từ Internet

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Bài này nằm trong chuỗi bài viết về: Internet dành cho người bắt đầu

Bạn đang tìm một chương trình bảo vệ màn hình mới? Hãy lấy ở trên Internet!. Muốn nghe một đoạn trong bài hát mới? Hãy lấy ở trên Internet! Những chương trình xem ảnh, những bài mới trong trò Quake.. Có rất nhiều trên Internet bạn tha hồ mà tải về máy của bạn. FTP, hay giao thức truyền tệp tin (file transfer protocol) dùng để truyền file trên Internet giữa các máy tính khác nhau.

Ðể tải một file, bạn cần một chương trình gọi là FTP client (chương trình truyền file dùng cho máy khách). Hai chương trình FTP client phổ biến dành cho PC là WS-FTP và CuteFTP. Và hai chương trình dành cho máy Macintosh là Fetch và Anarchie. Bạn có thể dùng trình duyệt Web để làm việc thay các chương trình này nếu muốn nhưng nó sẽ không có một số đặc tính của FTP client. Nếu ISP của bạn cung cấp cho bạn một bản FTP client cũ hoặc không cung cấp cho bạn, hãy tải xuống phiên bản mới nhất trên Internet.

Truyền file như thế nào?[edit]

Một vài trong số những máy tính nối mạng có lưu trữ một số lượng lớn các file. Những máy này gọi là FTP sites. Ðể tải xuống một file từ những site này, bạn khởi động chương trình FTP client và nhập địa chỉ của site FTP. Một địa chỉ FTP giống như sau: ftp://ftp.fake.com.au/pub/directory/file.zip, có đôi khi nó giống như một địa chỉ Web: http://www.fake.corn.au/directory/file.zip.

Phần đầu của địa chỉ là máy chủ (host). Phần còn lại là địa chỉ xác định đường dẫn đến file bạn định tải xuống. Nếu không có tên file ở cuối, nó sẽ hiểu là thư mục.

File ở đa số các site FTP là miễn phí và dành cho tất cả mọi người. Ðể tảo xuống một file trong những site này, bạn sử dụng tên nặc danh (anonymously) có nghĩa là bạn không cần phải chỉ rõ chỉ danh (User ID) và mật khẩu (password) để đăng nhập. Các site khác chỉ truy nhập được nếu bạn có phép.

Khi bạn nối đến site FTP, bạn sẽ bị hỏi user name và password. Nếu site chấp nhận đăng nhập nặc danh bạn chỉ cần đơn giản nhập "anonymous" thay cho username và địa chỉ email thay cho password.

Bạn sẽ thấy một danh sách các file hoặc file của bạn đang được download.

Khi bạn lấy file về máy của bạn, hãy kiểm tra virus để tránh nguy hiểm có thể xảy ra. Các file có thể ở dạng nén (để giảm kích thước trong khi truyền) hay mã hoá(nhằm đảm bảo an toàn) Nen trong tap zip hoac rar boi vi chung may deo install duoc file Goc , phai crack moi settup duoc . Bạn dùng chương trình giải nén và giải mã. Những chương trình này có rất nhiều.

Ðôi khi bạn phải bung các file ra và cài đặt lên máy, có thể bạn nhận được thông báo đây là phần mềm dùng thử (shareware). Có nghĩa là nó không miễn phí, bạn được dùng thử trong một thời gian nếu muốn dùng tiếp bạn phải trả tiền. Các chương trình dạng này giá thường khoảng $20. Hãy thử đến địa chỉ này http://www.kagi.com.

Phải giải nén các file đã tải được. Có thể sử dụng các phần mềm giải nén như Winrar, Winzip.