Tần thủy hoàng Doanh Chính lập ra Nhà Tần

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Qinshihuang.jpg

Tần thủy hoàng (tiếng Hán: 秦始皇)(tháng 1 hoặc tháng 12, 259 TCN – 10 tháng 9, 210 TCN) , tên thật là Doanh Chính (嬴政), còn có tên khác là Triệu Chính (趙政), là vị vua thứ 36 của nước Tần ở Trung Quốc từ năm 246 TCN đến 221 TCN trong thời kỳ Chiến Quốc và trở thành vị Hoàng đế sáng lập ra nhà Tần, đồng thời là hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc thống nhất vào năm 221 TCN sau khi tiêu diệt các nước chư hầu . Ông cai trị cho đến khi qua đời vào năm 210 TCN ở tuổi 49. Tự gọi mình là Thủy Hoàng Đế (始皇帝) sau khi Trung nguyên (Trung quốc ngày nay) được thống nhất . Tần Thủy Hoàng là con trai cả của Trang Tương Vương nước Tần , mẹ là Triệu Cơ, vốn là một người thiếp của Lã Bất Vi - một thương nhân và sau trở thành Tướng quốc nước Tần. Ông sinh ra vào tháng giêng năm 259 TCN , ở đô thành Hàm Đan của nước Triệu (趙). Vì lý do nơi sinh này nên có ý kiến cho rằng lúc nhỏ, ông họ Triệu tên Chính. Tổ tiên của ông được cho là đến từ vùng Cam Túc .