Tỉ lệ thay đổi biến số

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Tỉ lệ thay đổi biến số là một phép toán giải tích cho biết tỉ lệ của thay đổi biến số của một hàm số y=f(x) .

Ký hiệu[edit]

Tỉ lệ thay đổi biến số có ký hiệu

, ,

Toán thay đổi biến số[edit]

Với mọi hàm số

Thay đổi biến số x

Thay đổi biến số y

Tỉ lệ thay đổi biến số


Ứng dụng toán tỉ lệ thay đổi biến số[edit]

Tìm gia tốc biến đổi đều[edit]

Tìm gia tốc biến đổi không đều[edit]