Jump to content

Tổng chuổi số cấp số nhân

From Wikiversity

Dạng tổng quát

[edit]

Chuổi số cấp số nhân

Tổng chuổi số cấp số nhân

Công thức

[edit]

Chứng minh

[edit]
với