Từ dung

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Từ Dung là tính chất vật lý của cuộn từ đại diện cho từ lượng sinh ra bởi một dòng điện trên cuộn từ . Từ Dung có ký hiệu mạch điện L đo bằng đơn vị Henry H . Theo Ampere,

Với cuộn từ tạo từ một cộng dây dẩn điện có kích thứớc Chiều dài , l , Điện tích , A , với vài vòng quấn N . Khi mắc với điện

Từ trên,


Từ Dung của dẩn điện thường gặp[edit]

  • Cộng dây thẳng dẩn điện
Manoderecha.svg


  • Vòng tròn dẩn điện
Magnetic field of wire loop.svg


  • Cuộn tròn của N vòng tròn dẩn điện
Solenoid-1 (vertical).png