Từ trái nghĩa

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
  • Từ trái nghĩa là những từ có nghĩa trái ngược nhau.
    • Một từ nhiều nghĩa có thể thuộc nhiều cặp từ trái nghĩa khác nhau
    • Từ trái nghĩa sử dụng trong thể đối, tạo các hình tượng tương phản, gây ấn tượng mạnh, làm cho lời nói thêm sinh động

Tham khảo[edit]

  • SGK Ngữ văn 7 tập 1, NXB Giáo dục, 2019