Talk:Ülekiirendamine

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Valisin retsenseerimiseks selle teema, kuna olen ise ka ülekiirendamisega kokku puutunud ja tahtsin veel mdiagi hvitavat selle kohta teada saada. Minu arvuti jaoks lõppes ülekiirendamine üpris halvasti, nagu refereaadist võib välja lugeda lühendab ülekiirendamine komponendi eluiga, minu niigi vana protsessor ei pidanudki eriti kaua sellele vastu.


Alustan plussidega töö juures. Referaat andis hea, kuid lühikese ülevaate ülekiirendamisest. Sain teada, et peetakse ka võistlusi ülekiirendamises. Väga hästi oli välja toodud ülekiirendamise plussid ja miinused. Hea oli ka see, et oli mainitud erinevaid programme, millega saab arvutit ülekiirendada ja millega saab vaadata oma arvuti benchmarke'i, millest mõningaid olen ka ise kasutanud. Oleks võinud lisada ka lingi, kust neid programme alla laadida saab, siis ei peaks seda läbi google'i tegema. Lisatud oli ka kasutatud kirjandus, millest enamik oli inglise keeles, seega nägi autor vaeva tõlkimisega. Plussiks võib pidada ka erinevate jahutuste tutvustamist, kuid selle asemel oleks võinud rohkem keskenduda ülekiirendamisele.


Miinused töö juures. Esimesena jääb silma halb eesti keele stiil, kus laused algavad sõnadega nagu et. Samuti algavad mõned laused väiksetähega, mis näitab, et autor on kiirustanud või olnud lohakas oma töö koostamsiel. Samuti on töö ka veidi lühikeses võitu. Rohkem oleks tahtnud lugeda ajaloo kohta ja nende võistluste kohta. Oleks võinud olla ka kirjeldus, kuidas ülekiirendada, sest referaadis leiduva informatsiooniga oleks olnud seda raske teha, kui pole ise varem sellega kokku puutunud. Kahjuks oli autor kasutanud allikana wikipediat, mistõttu ei saa kohati selgust, kes oli algautor.


Retsenseeris: Mihkel Savendi


Võin ka tõdeda, et minagi olen tegelenud ülekiirendamisega ja katse/eksituse meetodil põletanud läbi paar protsessorit: üks neist oli Intel, teine Nvidia. Minu arvates on ülekiirendamine on huvitav ja n-ö omaette teadus - seepärast võtsin vaevaks seda artiklit retsenseerida.

Alustuseks võib mainida, et kui seda artiklit esmapilgul ülevalt alla kerida, siis võivad silma hakata nii mõnedki vormistusvead. Ülekiirendamise ajalugu võiks olla pigem sissejuhatavale paragrahvile järgnev, mitte keskel. Teiseks, teksti võiks pisut rohkem olla, sest palju peeneid lõike muudab artikli kirjuks: oled loonud konkreetse ülevaate ülekiirendamise olemusest, kuid ajaloost on vähe juttu. On inimesi, keda köidavad numbrid; mõni ootaks huvitavaid fakte OC kohta (olgu see kas pildil kujutatud meistrivõistlusest või maailma kiireima taktsagedusega protsessorist). Mis kirjulisusse veel enamgi puutuvad, on pildid. Plusspunktid sulle piltide olemasolu puhul olenemata sellest, et nende paigutus on pisut nilbe.

Grammatiliselt poolelt ei tahaks ma eriti närima hakata, sest eesti keel on suhteliselt raske keel ja valmistab raskusi paljudele sh. minule. Nõustun eelmise arvustajaga, kes kinnitas, et väikealgustähe ja "et" lause algusesse ei sobi mitte kuidagi. Soovitan ümarsulgudega mitte liiale minna. Isiklikult arvan, et neid inglisekeelseid mõisteid on võiks vähem isegi olla, kuna nendel on eestikeelsed vasted täiesti olemas: benchmark = jõudlustest, stock-cooler = tehasejahuti jne. Tõlketööd oled siiski tublisti teinud, kuid nii mõndagi on pärit Wikist.

Kui see teema polnud sinu jaoks eriti kodune, siis suutsid enam-vähem tavainimesele mõistetava konspekti teha. Hea, et oled maininud ära vesijahutuse, mille "Jahutuse" artikli autor miskipärast välja on jätnud.

Joosep Käsper

Start a discussion about Ülekiirendamine

Start a discussion