Jump to content

Talk:การพัฒนาวิกิวิทยาลัยภาษาไทย

Add topic
From Wikiversity
Latest comment: 5 years ago by B20180 in topic การจัดเรียง

หลังจากเห็นตัวอย่างจากวิกิวิทยาลัยหลาย ๆ ภาษา พบปัญหาการเขียนแบบไม่เป็นแนวเดียวกัน จึงขอให้หน้านี้เป็นการพูดคุยในการพัฒนาวิกิวิทยาลัยภาษาไทย

การจัดเรียง[edit]

เนื่องจากยังไม่มีคนวาง ผมจึงได้จัดการวางไปก่อนเรียบร้อยแล้วครับ --ZilentFyld (talk) 10:13, 24 September 2018 (UTC)Reply

การจัดรูปแบบ ลองดูแบบที่เข้าใจง่ายมาเป็นแนวทางตามที่เสนอมาก็ได้ครับ ซึ่งทางโครงการวิกิตำราภาษาไทยเองก็มีการแยกเป็นหนังสือในหมวดต่าง ๆ เพื่อความสะดวกในการค้นหา --B20180 (talk) 14:10, 26 September 2018 (UTC)Reply