Talk:Arvutite ajalugu

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Retsensioon Asso Kork


Esimese asjaoluna torkab käesoleva referaadi juures silma see, et konkreetselt mainitud sündmuste loetelu lõppeb kuskil eelmise sajandi viimase kümnendi teises pooles. See on veidi imelik, eriti, kui arvestada seda, kui kiire on IT areng viimastel aastakümnetel olnud. Huvitav tundub ka väide, et Internetil "on tänapäeval rohkem kui 100 miljonit kasutajat üle maailma". Iseenesest on see ju õige, aga miks öelda "rohkem kui 100 miljonit", kui viimaste andmete järgi on kasutajate arv üle miljardi (vt http://www.internetworldstats.com/stats.htm).

Peale huvitavate faktide tekitab antud referaadi puhul hulga küsimusi asjaolu, et samasugune referaat on mitmel teisel veebilehel üleval täpselt samasuguste kirjavigadega ja n-ö "omapäraste" väljenditega nt "Varased arvutid omasid palju vigu", "2 millionit", "muutumatud lugemis alad", "Aastal 1954 täisudtas", "Programmerimis keeled võimaldasid kolmanda generatsiooni arvutitel luua operatsiooni süsteeme." jne, rääkimata sellest, et täiesti juhuslikult on nendel teistel veebilehtedel kasutatud täpselt samasuguseid pilte ja allikaid.

Kokkuvõttes võib öelda, et mingisuguse ülevaate arvutite ajaloost antud kirjatükk küll annab, aga kuivõrd siia on muutmata kujul kopeeritud lõike varem mujal ja teiste autorite nimede all avaldatud eestikeelsetest referaatidest (millele pole kuskil viidatud), siis tekib küsimus, kuidas võiks antud kirjatükki suhtuda näiteks TLÜ Õppekorralduseeskirja punkt 408 valguses (ei hakka seda siinkohal tsiteerima, usun, et autor leiab selle huvi korral ise üles).

--- Täiendus (11.12.2010)

Mul on hea meel, et pärast minu eelmist (30. novembril kirjutatud) retsensiooni on autor otsustanud plagiaadi eemaldada. Kahjuks on selle asemele pandud aga lihtsalt mõned ingliskeelsetelt lehtedelt Google Translate'i ja sealt omakorda siia kopeeritud laused. Vähemalt niipalju oleks võinud ikka vaeva näha, et oma referaat korrektsesse eesti keelde panna... Äärmiselt imelik on veel ka see, et väidetavalt enam kui kümnest tekstilisest allikast kokku pandud referaadi tekstiline maht on nii väike....

listipikkus[edit]

List on pikk sellepärast ,et ma tegin listialusel need ja võtsin iga erineva asja jaoks informatsiooni erinevatest kohtadest. Võin teha parandusi keele osas.

!Parandusi oleks tulnud varem teha! Praegu on natuke hilja juba...